تگ - اهمیت تغذیه

اصول رژیم غذایی سالم

اصول رژیم غذایی سالم

پیروی از اصول رژیم غذایی سالم به معنای محدودیت های سخت گیرانه، افزایش یا کاهش وزن غیراصولی و یا محرومیت از غذاهای مورد علاقه نیست. داشتن تغذیه سالم یعنی انتخاب غذاهای متنوع و سالم از گروه‌های غذایی مختلف در مقادیر مناسب به طوریکه تبدیل به سبک زندگی شما شود و موجب افزایش احساس خوب، انرژی،...

خبرنامه امن آفرین

عضویت در خبرنامه امن آفرین