آشنایی با خدمات تندرستی شرکت شبکه امن آفرین

باشگاه سازمانی = تندرستی در محیط کار

خدمات تندرستی شرکت شبکه امن آفرین طبق استاداردهای چرخه سبک زندگی سالم، خدمات سلامتی و تندرستی ارائه می‌نمایید.
همچنین این خدمات، به‌صورت تجهیز و راه‌اندازی باشگاه در محل کار، برای ورزش کارکنان در محیطی امن با دسترسی آسان و زیر نظر متحصصین ارائه می‌شود.

 خدمات تندرستی در سه شاخه توانبخشی ورزشی ، ورزش های جسمانی و ذهنی ارائه می‌شوند.

ارائه خدمات توانبخشی از طریق آموزش و تمرینات ورزشی در راستای بهبود درد و بازگشت به زندگی عادی .

ارائه خدمات تندرستی جسمانی مانند: فیتنس، فانکشنال، TRX، پیلاتس، CX ، زومبا ، ایروبیک .

ارائه خدمات تندرستی ذهنی مانند: یوگا، مدیتیشن، بازی های ذهنی .

خدمات تندرستی شرکت شبکه امن آفرین

_ برنامه ریزی و مدیریت بخش ورزشی، زیر نظر افراد با تجربه، درون سازمان و استخدام نیرو از جمله: مربی، ماسور، ناجی و خدمات توسط متخصصین
_ استقرار مربی در محل سازمان جهت ارائه برنامه های تمرینی پشت میز نشینی و یا برنامه های متناسب با شرایط شغل کارمندان و کارکنان شما جهت پیش گیری از 
آسیب ها و مشکلات ناشی از کار

ورزش در محیط کار / تجهیز باشگاه در محل کار / ارائه خدمات تندرستی

پخش ویدیو

فرم درخواست مشاوره رایگان

کلیک کنید

خبرنامه امن آفرین

عضویت در خبرنامه امن آفرین